The Arena đón sóng đầu tư nghỉ dưỡng vào Bãi Dài

The Arena đón sóng đầu tư nghỉ dưỡng vào Bãi Dài

The Arena Bãi Dài đang là một trong những khu nghỉ dưỡng tổng diện tích quy mô nhất địa bàn Bắc bán đảo Cam Ranh và trở thành một điểm du lịch tốt đẹp cho BDS nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa trong tương lai. Nơi tọa lạc rất hiếm của dự án The Arena Bãi […]