cong nghiep locareal

Michael Nghiệp

Marketing Manager tại LocaReal

Trưởng bộ phận thông tin và truyền thông LocaReal. Am hiểu sâu sắc thị trường và nhanh nhạy thông tin, đưa ra đánh giá khách quan các dự án bất động sản.

Michael Nghiệp
3.4 (68.18%) 44 votes

Liên hệ Michael Nghiệp

Xin lỗi Không tìm thấy kết quả